Over Zonneweide Leudal

De zonneweide is een initiatief van Arbor Projecten. Een lokale onderneming met aan het roer bestuurders Roger en Talitha van den Boom.

Met hun bedrijf Arbor waren zij voornemens een golfbaan van 18 holes te realiseren in Heythuysen. Deze golfbaan zou op, speciaal voor golf/recreatie bestemde grond aan de weg Aan het Broek, tot stand moeten komen.


De procedures namen echter erg veel tijd in beslag. In die tijd werden in de omliggende gemeentes drie golfbanen gerealiseerd. Daarop is het idee ontstaan de voor golf/recreatie bestemde grond in te zetten voor de opwek van duurzame energie, een zonneweide. 

De bedoeling is dat de zonneweide een tijdelijk karakter krijgt, waarbij de tijd dat de weide groene stroom produceert vooral afhangt van de levensduur van de zonnepanelen. Daarna wordt gekeken of de aanleg van een golfbaan alsnog kan plaatsvinden.


Na oplevering zal Zonneweide Leudal 15.000 huishoudens kunnen voorzien van duurzaam opgewekte, groene stroom.

Aanwonenden
Met diverse aanwonenden van de zonneweide is een persoonlijk plan gemaakt over wat hun wensen zijn ten aanzien van het uitzicht. Dat houdt in dat er gesproken is over de wijze waarop de zonneweide landschappelijk ingepast wordt. Bijvoorbeeld door wel of geen groene heuvel op te werpen, wel of geen boompjes of struiken te planten en meer. Op deze wijze wordt er rekening gehouden met de wensen van de omwonenden en met de natuur.

Geen landbouwgrond en geen natuur
De grond die ingezet wordt voor de opwek van groene stroom is geen landbouwgrond. De grond heeft al jaren de bestemming golf/recreatie. Van het onttrekken van landbouwgrond is daarom geen sprake.

Meer informatie
Via de contactpagina van deze website kan meer informatie worden opgevraagd over de zonneweide.